Hướng dẫn cách sử dụng máy toàn đạc Topcon GTS 235N-cách chuyền điểm từ thiết kế ra thực địa

Đây là hướng dẫn chi tiết về cách bố trí điểm từ thiết kế ra ngoài thực địa được bien soạn bởi công ty Hải Ly

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS 235N-CÁCH CHUYỂN ĐIỂM TỪ THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA

Ở những phần trước công ty Hải Ly đã giới thiệu với Quý Khách về những chương trình khảo sát, lập trạm, định hướng và giao hội và sau đây chúng tôi xin giới thiệu thêm một phần ứng dụng rất quan trọng của máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 235N đó là phần chuyển điểm từ thiết kế ra thực địa.

 

PHỤ LỤC [ẩn]

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁC CHỨC NĂNG VÀ MÀN HÌNH ĐO CƠ BẢN 

 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH KHAI BÁO TRẠM MÁY-KHAI BÁO ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG-ĐO KHẢO SÁT

 

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-PHƯƠNG PHÁP GIAO HỘI NGHỊCH

 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH CHUYỂN ĐIỂM TỪ THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA

 

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TOÀN ĐẠC QUA MÁY TÍNH

 

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TÍNH QUA MÁY TOÀN ĐẠC 

 

 

Chuyển điểm ra thực địa: Trước khi đo bố trí điểm, ta tiến hành khai  báo trạm máy và điển định hướng như hướng dẫn trên. Sau khi hoàn thành ta tao tác như  sau:

--> MENU --> F2 LAYOUT, nhấn tiếp --> F3 LAYOUT ta có màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

F1: INPUT: Nhập vào tên điểm.

F2: LIST: Gọi điểm đã có từ trong bộ nhớ máy.

F4: ENTER: Hoàn tất thao tác nhập tên điểm

+ Nếu điểm cần bố trí chưa có trong bộ nhớ ta vào F3 NEZ để khai báo tọa độ

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

+ Nếu điểm cần bố trí đã có trong bộ nhớ thì ta chọn F2 LIST để gọi điểm đó.

--> F4 ENT Ta có màn hình sau

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

-      R.HT: Nhập chiều cao gương.

-      F4: ENTER, ta được màn hình hiển thị.

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

 

--> F1 ANGLE, ta được màn hình hiển thị:

 

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Ta quay độ bàn ngang khi nào dHR =0 thì khóa bàn độ ngang lại( lúc này ta đã bố trí xong hướng) đặt gương theo hướng máy và bắt vào tâm gương.

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F1 DIST, ta được màn hình hiển thị:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

+ Bây giờ ta đi bố trí khoảng cách

+ Ta dịch gương lên xuống khi nào dHD =0 thì quá trình bố trí hoàn thành

CHÚ Ý ÂM DƯƠNG:

-        Âm là ra xa máy

-        Dương là gần máy