Hướng dẫn cách sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 235n-cách trút số liệu tử máy toàn đạc qua máy tính

Đây là cách trút số liệu từ máy tính qua máy toàn đạc được biên soạn bởi công ty Hải Ly,

CÁCH SỬ CÁCH DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS 235N-CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TOÀN ĐẠC QUA MÁY TÍNH

Khi bạn đo khảo sát một khu vực nào đó rộng lớn với nhiều chi tiết điểm đo và bạn muốn lấy những số liệu đó đem qua máy tính để xử lý nhưng số liệu nhiều nếu nhập tay sẽ dễ bị nhầm lẫn thì đây chính là phần hướng dẫn Quý Khách chi tiết cách trút số liệu từ máy toàn đạc qua máy tính bằng những bước sau:

 

PHỤ LỤC [ẩn]

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁC CHỨC NĂNG VÀ MÀN HÌNH ĐO CƠ BẢN 

 

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH KHAI BÁO TRẠM MÁY-KHAI BÁO ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG-ĐO KHẢO SÁT

 

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-PHƯƠNG PHÁP GIAO HỘI NGHỊCH

 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH CHUYỂN ĐIỂM TỪ THIẾT KẾ RA THỰC ĐỊA

 

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TOÀN ĐẠC QUA MÁY TÍNH

 

6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC TOPCON GTS 235N-CÁCH TRÚT SỐ LIỆU TỪ MÁY TÍNH QUA MÁY TOÀN ĐẠC 

 

 

Thao tác xuất dữ liệu từ máy toàn đạc sang máy tính 

Vào MENU

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F3 (MEMORY MGR) 

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F4 (P1) . Ta được màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F4 (P1

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> F1 (DATA TRANSFER) --> F1 (GTS FORMAT) --> F3 (COMM. PARATERS). Ta có màn hình sau:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Đây là màn hình cài đặt các thông số kết nối của máy toàn đạc với máy tính.

Tiếp theo ta thao tác trên máy tính, từ máy tính ta mở phần mềm Topcon và chọn Topcon Link, ta sẽ có màn hình sau:

mở phần mềm trên máy tính topcon gts 235n

--> Chọn biểu tượng: chọn biểu tưởng trút topcon gts 235n ta sẽ có màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn Add New Station. Sẽ có màn hình hiển thị:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Tại dòng Name ta nhập vào tên máy. 

Tại dòng Port ta chọn cổng Comm

Tiếp theo chọn sang thẻ Advanced để kiểm tra lại các thông số máy. Có màn hình :

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Lúc này ta kết hợp kiểm tra các thông số trên máy toàn đạc,nếu cá thông số trùng nhau ta chọ OK

Tiếp tục thao tác trên máy toàn đạc để chọn file cần xuất số liệu.

Tại màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Ta chọn F1: (SEND DATA), sẽ xuất hiện màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Ta chọn F1 (MEAS DATA), ta được màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn F2 (LIST) để chọn file cần xuất số liệu --> F4 (ENTER). Ta có màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Chọn F3 (YES) để chấp file cần xuất số liệu. Xuất hiện màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Ta tiếp tục thao tác trên máy tính. Ta có màn hinh:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Nhấp đúp vào GTS 235N. Ta được màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Nhấp đúp vào file có tên: file1.txt nếu đây là file đầu tiên. 

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> Yes to All. Ta được màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

--> Star. Sau khi tải hoàn tất sẽ xuất hiện màn hình: Nếu ta chọn chế độ tự mở file khi donwload hoàn tất.

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Tiếp theo ta chọn File --> Save As:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Ta được màn hình:

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts

Ta chọn đuôi là “*dwg” để lưu lại file lại dưới dạng file Autocad.

Nếu muốn lưu lại dưới dạng bảng số liệu thì chọn  đuôi là (* csv).

huong-dan-su-dung-may-toan-dac-topcon-gts