Hướng dẫn cách tính cao độ điểm bất kỳ từ mốc cao độ gốc bằng máy thủy bình

MÁY THỦY BÌNH là sản phẩm của nhiều hãng sản xuất nổi tiếng như Leica-Topcon-Sokkia-Nikon máy bảo hành 24 tháng - tại TRẮC ĐỊA HẢI LY

Hướng dẫn cách tính cao độ điểm bất kỳ từ mốc cao độ gốc bằng máy thủy bình

 

Để  liên tiếp những nội dung ở hướng dẫn trước nay công ty xin gửi tới Quý Khách hướng dẫn cách tính cao độ một điểm bất kỳ từ mốc gốc bằng máy thủy bình cơ học mà  công ty Hải Ly đã giới thiệu các bạn tất cả những tính năng của máy thủy bình trong đo đạc.

 

PHỤ LỤC [ẩn]

1.  Cấu tạo và những chức năng của máy thủy bình

 

2. Hướng dẫn cách đọc mia máy thủy bình trong đo cao độ

 

3. Hướng dẫn cách dựng máy và cân bằng máy thủy bình trong đo cao độ

 

4. Hướng dẫn cách đo cao độ hình học từ giữa bằng máy thủy bình 

 

5. Hướng dẫn cách kiểm tra cao độ bu lông bằng máy thủy bình tự động

 

6. Hướng dẫn cách tính cao độ từ thiết kế ra thực địa bằng máy thủy bình

 

7. Hướng dẫn cách đo góc bằng máy thủy bình Nikon

 

8. Hướng dẫn cách tính cao độ điểm bất kỳ từ mốc cao độ gốc bằng máy thủy bình 

 

 

 

Cách tính cao độ một điểm bất kỳ từ mốc gốc bằng máy thủy bình cơ học

Ví dụ 1: Ta muốn xác định cao độ hiện trạng điểm B cần đấp đất san lấp từ cao độ mặt đất tự nhiên có code cao độ 0.000m (HA = 2.0 m) ta làm như sau: 

may-thuy-binh-cach-dan-cao-do-bang-may-thuy-binh

Bước 1: Ta đặt máy ở giữa 2 điểm A và B (nhớ cân bằng máy chính xác).

Bước 2: Ta ngắm máy về mia tại A (mốc gốc) đọc chỉ số trên mia (a=0.7m), tương tự ta ngắm máy về điểm thứ 2 (điểm cần san lắp) đọc chỉ số tại mia B (b= 1.05m). Vậy độ cao cần san lắp sẽ là:

∆h = a – b = 0.7 – 1.05 = - 0.35m (độ chênh cao giữa 2 mia)

Hb = ∆h + H0 = -0.35 + 2.0 = 1.65 m.

Để san lắp điểm B bằng cao độ với cao độ mặt đất tự nhiên ta cần lắp vào B là 0.35m cát nữa. 

(Lưu ý: ở đây ta chỉ xác định xem cần phải bơm thêm bao nhiêu cát nữa theo cao độ, chứ không phải xác định thể tích cát cần bơm thêm nha.)

 

Ví dụ 2: Cách tính cao độ cắt đầu cọc bằng máy thủy bình:

Ta cần cắt đầu cọc từ cao độ mặt đất tự nhiên code 0.0 xuống 0.4m khi ta có cọc B có cao độ tự nhiên cao hơn code 0.0 (H0= 1.5m) mặt đất tự nhiên.  ta làm như sau:

 

may-thuy-binh-cach-tinh-cao-do-cat-dau-coc

 

Bước 1: Ta đặt máy sao cho ngắm được điểm A và B (nhớ cân bằng máy chính xác).

Bước 2: Ta ngắm máy về mia tại A (mốc gốc) đọc chỉ số trên mia (a= 1.2m), tương tự ta ngắm máy về điểm thứ 2 (đầu cọc cần cắt). Do cao độ cọc cần cắt thấp hơn code 0.0 (H0= 1.5m) là 0.4m, suy ra cao độ cần cắt cọc là Hcắt cọc  = 1.1 m.

Vì thế ta dịch chuyển mia lên xuống sao cho chỉ số đọc tại mia B là:

b = (a + H0 ) - Hcắt cọc  = (1.2 + 1.5) - 1.1 = 1.6 m

 thì dừng lại và đánh dấu tại đế mia, tại đó sẽ là cao độ cọc cần cắt.

Chúc bạn làm tốt công việc của mình.